Zasady przyznawania "dzikich kart" na sezon 2024/2025

Zarząd Polskiego Związku Koszykówki na posiedzeniu w dniu 14 maja 2024 roku podjął Uchwałę nr 198 określającą limity drużyn w ligach prowadzonych przez PZKosz w sezonie 2024/2025 oraz zasady przyznawania i wysokości opłat za „dziką kartę”.

news

OBLK – maksymalna liczba drużyn do 12. Dzika karta:
- 20.000 zł dla klubu, który zajął 2 miejsce w 1LK,
- 30.000 zł dla spadkowicza i klubów, które zajęły miejsca 3 i 4 w 1LK,
- 50.000 zł dla klubów, które nie grały w żadnych rozgrywkach w sezonie 2023/2024,

1LK - maksymalna liczba drużyn do 20 (2 grupy). Dzika karta:
- 10.000 zł dla klubów, które zajęły miejsca 3 – 4 w finałach 2LK,
- 15.000zł dla spadkowiczów z 1LK i pozostałych klubów z 2LK,
- 25.000zł dla klubów, które nie grały w żadnych rozgrywkach w sezonie 2023/2024,

1LM - maksymalna liczba drużyn do 18. Dzika karta:
- 100.000 dla wszystkich chętnych klubów

2LM - maksymalna liczba drużyn do 64 (4 grupy). Dzika karta:
- 10.000 zł dla klubów, które zajęły miejsca 3 – 4 w finałach 3LM,
- 15.000 zł dla spadkowiczów z 2LM i dla pozostałych klubów z 3LM,
- 40.000 zł dla klubów, które nie grały w żadnych rozgrywkach w sezonie 2023/2024

Kluby ubiegające się o „dziką kartę” zobowiązane są złożyć (przesłać na adres rozgrywki [at] pzkosz.pl ) do dnia 1 lipca br.:
- wniosek o przyznanie Dzikiej Karty,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za DK,
- rekomendację właściwego terytorialnie WZKosz,
- wysokość udokumentowanego budżetu,
- arkusz weryfikacyjny obiektu sportowego,
a do dnia 15 lipca br. - wszystkie pozostałe dokumenty określone w Regulaminie Cyklu wraz z potwierdzeniem wpłaty opłaty startowej właściwej dla danego cyklu rozgrywek.

W przypadku większej liczby drużyn spełniających warunki procedury „Dzikiej karty” w stosunku do limitów podanych powyżej, przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu „dzikiej karty” będzie brana pod uwagę wysokość udokumentowanego budżetu na sezon 2024/2025 oraz parametry obiektu sportowego (wymiary i rodzaj nawierzchni boiska, pojemność, itp.). Zarząd PZKosz zastrzega sobie prawo zmiany limitów drużyn w ligach.

Pozostałe sprawy związane z udziałem w rozgrywkach w sezonie 2024/2025 określone zostaną w kolejnych komunikatach.

„Dzikie karty” są przyznawane zgodnie z § 6, ust. 5 i 6 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz. Decyzje w przedmiotowej sprawie podejmuje Zarząd PZKosz na wniosek Komisji Licencyjnej PZKosz. Klub ubiegający się o „Dziką kartę”, oprócz opłaty wymienionej powyżej, musi spełnić wszystkie warunki dla otrzymania licencji klubowej okresowej, zawarte w danym Regulaminie Cyklu Rozgrywek.

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU

udostępnij