Zasady przyznawania "dzikich kart" na sezon 2023/2024

Zarząd Polskiego Związku Koszykówki na posiedzeniu w dniu 11 maja podjął Uchwałę 145 określającą limity drużyn z ligach prowadzonych przez Polski Związek Koszykówki w sezonie 2023/2024, podał zasady przyznawania "dzikich kart" i wyznaczył wysokość opłat za "dziką kartę".

 

news

 

EBLK – maksymalna liczba drużyn do 12. Dzika karta:
- 20.000 zł dla klubu, który zajął 2 miejsce w 1LK,
- 30.000 zł dla spadkowicza i klubów, które zajęły miejsca 3 i 4 w 1LK,
- 50.000 zł dla klubów, które nie grały w żadnych rozgrywkach w sezonie 2022/2023,

1LK - maksymalna liczba drużyn do 28 (2 grupy). Dzika karta:
- 10.000 zł dla klubów, które zajęły miejsca 3 – 4 w finałach 2LK,
- 15.000zł dla spadkowiczów i pozostałych klubów z 2LK,
- 25.000zł dla klubów, które nie grały w żadnych rozgrywkach w sezonie 2022/2023,

1LM - maksymalna liczba drużyn do 18. Dzika karta:
- 100.000 dla wszystkich chętnych klubów

2LM - maksymalna liczba drużyn do 64 (4 grupy). Dzika karta:
- 10.000 zł dla klubów, które zajęły miejsca 3 – 4 w finałach 3LM,
- 15.000 zł dla spadkowiczów i dla pozostałych klubów z 3LM,
- 40.000 dla klubów, które nie grały w żadnych rozgrywkach w sezonie 2022/2023

 

Kluby ubiegające się o „dziką kartę” zobowiązane są złożyć (przesłać na adres rozgrywki [at] pzkosz.pl) do dnia 1 lipca br.:
- wniosek o przyznanie Dzkiej Karty,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za DK,
- rekomendację właściwego terytorialnie WZKosz,
- wysokość udokumentowanego budżetu,
- pojemność obiektu sportowego,

W przypadku większej liczby drużyn spełniających warunki procedury „Dzikiej karty” w stosunku do limitów podanych w § 2, przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu „Dzikiej Karty” będzie brana pod uwagę wysokość udokumentowanego budżetu na sezon 2023/2024 oraz pojemność obiektu sportowego.

udostępnij