Poprawione regulaminy PZKosz

Na posiedzeniu Zarządu PZKosz w dniu 27 czerwca wprowadzono zmiany w regulacjach PZKosz oraz dokonano kilku zmian w regulaminach poszczególnych cykli.

news Zdjęcia | Andrzej Romański

Najważniejsze zmiany, które zostały w dokonane:

- BLK: zmiana terminu okna transferowego

- BLK: ustalenie, że w sezonie 2017/2018 jedna drużyna spada z BLK

- BLK: ustalenie, że opłata za zawodniczkę zagraniczną zaczyna się od piątej zawodniczki, a nie od czwartej, jak było wcześniej

- 1LK, 1LM, 2LM: zgłoszenia zawodników przed pierwszą kolejką rozgrywek będą przyjmowane do czwartku

- poprawione załączniki do RWS: list czystości, promesa listu czystości, wniosek o list czystości oraz nowy załącznik: list czystości z urzędu wydany przez PZKosz lub WZKosz

- 2LM, MMP, 2LK, 3LM: nowy podział obowiązków wśród pracowników WR

- drobne poprawki literówek i znalezionych błędów.

Zarząd PZKosz nie zmienił wcześniej ustalonych zasad dotyczących limitu trzech nowych zawodników spoza województwa w rozgrywkach U18 i młodszych.

Jednocześnie Zarząd PZKosz powołał dwie komisje:


Komisję Przyznawania Turniejów Szczebla Centralnego, w składzie:

Olga Kijewska - przewodniczący

Adam Romański

Roman Skrzecz

Komisję ds. Transferowych Spraw Spornych, która zajmie się zgłoszonymi sprawami spornymi (w tym dotyczącymi ekwiwalentów za wychowanka) przy transferach między województwami, w składzie:

Marek Lembrych - przewodniczący

Michał Lesiński - zastępca przewodniczącego

Olga Kijewska - sekretarz Komisji

Adam Romański

Bartosz Słomiński

W załącznikach komplet Regulacji w wersjach ze zmianami.

REGULACJE 2017

REGULACJE 2017 ZE ZMIANAMI

ZAŁĄCZNIKI DO CYKLI

ZAŁĄCZNIKI DO RWS

Prosimy o stosowanie wyłącznie tych dokumentów. 

udostępnij