Regulacje na sezon 2017/2018

Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Koszykówki w dniu 11 czerwca 2017 roku wprowadzono zmiany w regulacjach PZKosz, zatwierdzono także systemy rozgrywek 1LK, 1LM, 2LM oraz rozgrywek młodzieżowych.

news

Poniższe informacje są podzielone na tematy, nad jakimi pracowały w maju i czerwcu 2017 roku zespoły konsultacyjne Polskiego Związku Koszykówki. Przeprowadzono spotkania konsultacyjne z klubami męskimi, żeńskimi, Wojewódzkimi Związkami Koszykówki, komisjami szkoleniowymi oraz komisją regulaminową PZKosz.

część 1 - zmiany w Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego

1. LISTY CZYSTOŚCI
Wszystkie wnioski o list czystości, a także promesy i odmowy wydania, są składane przez wnioskodawców do klubu poprzedniego, do odpowiedniego WZKosz i na mail transfery@pzkosz.pl, który jest decydujący przy sporach w tej sprawie.
Spory w sprawie listu czystości i wysokości ekwiwalentu za wychowanka przy transferach między województwami rozstrzyga PZKosz.

2. LICENCJE TRENERSKIE - zmiana kategorii tylko po kursach
Po trzech latach obowiązywania przepisów o kategoriach trenerskich A/B/C (uprawniających do prowadzenia drużyn w rozgrywkach), odchodzimy od nadawania kategorii A i B na podstawie stażu i sukcesów trenerskich. Obecnie podwyższenie kategorii można uzyskać wyłącznie po ukończeniu kursów certyfikowanych przez PZKosz.
UWAGA! Jeszcze tylko w sezonie 2017/2018 kategorie A, B i C będą nadawane na podstawie pozyskania przed deregulacją (2014 rok) tytułu instruktora lub trenera klasy I, II i mistrzowskiej. Od 1 lipca 2018 roku licencję trenerską można będzie otrzymać wyłącznie po ukończeniu kursu certyfikowanego przez PZKosz.

3. PRZEJĘCIE DRUŻYNY - opłata za przejęcie zawodnika
Wprowadzona została stawka za przejście zawodnika z klubu do klubu na podstawie przejęcia drużyny, w wysokości 50 procent stawki za transfer.

4. LICENCJA STAŁA JAKO PIERWSZA OKRESOWA + PIERWSZE ZOBOWIĄZANIA
Usprawniona została procedura obiegu dokumentów wymaganych przy licencji stałej zawodnika:
- możliwość połączenia wniosku o licencję stałą z pierwszym wnioskiem o licencję okresową (zwłaszcza w ESOR)
- wymagania to tylko: wniosek z podpisami (a w nim oświadczenie o obywatelstwie), opłata (20 zł) - brak „badań lekarskich” na tym etapie
Wszyscy zawodnicy od najmłodszych występujący w rozgrywkach muszą mieć licencję stałą.
Zobowiązania do reprezentowania barw klubowych lub oświadczenie klubu o posiadaniu takiego zobowiązania jest obowiązkowym elementem wniosku o licencję okresową.
Na wszystkich dokumentach zawodników poniżej 18 roku życia wymagane są podpisy wszystkich opiekunów prawnych.

5. ZAKAZ 3 TRANSFERÓW/WYPOŻYCZEŃ SPOZA WOJEWÓDZTWA W U16 I U18
Przepis pozostawiono, a dodatkowo rozszerzono o rozgrywki U14 i młodsze oraz o umowy szkoleniowe i zespoły rezerw.

 

ZAŁĄCZNIKI DO RWS


część 2 - zmiany w Regulaminach Cykli

1. ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE - zmiana zasad występów zawodników z poszczególnych roczników

W rozgrywkach U14, U16, U18, U20M i U22K drużyny zgłoszone mogą się składać bez żadnych dodatkowych ograniczeń z zawodników młodszych.
Pozostaje podstawowy warunek, że w młodzieżowych rozgrywkach centralnych (czyli od etapu ćwierćfinałów w U14, U16, U18, U20M i U22K) w jednym sezonie każdy zawodnik może zagrać tylko w maksymalnie dwóch cyklach.

2. ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE - losowania i przyznawanie turniejów

Losowania grup i przyznawanie turniejów rozgrywek centralnych młodzieżowych, 2LK i 3LM odbywać się będą we wtorki, a nie - jak dotąd - w środy.

3. MOŻLIWOŚĆ PRZEŁOŻENIA Z URZĘDU MECZÓW 1LK, 1LM i 2LM z uwagi na udział w U22, U20 i U18

Aby klub 1LM, 2LM lub 1LK mógł przełożyć z urzędu mecz ligowy z uwagi na udział w rozgrywkach U18, U20M lub U22K, musi mieć w składzie w momencie zgłoszenia do rozgrywek młodzieżowych co najmniej 3 zawodników, którzy zagrali w 1/2 meczów rozegranych przez klub w lidze lub co najmniej 2 zawodników, którzy zagrali w 3/4 meczów.

4. ZASADY DOTYCZĄCE OBCOKRAJOWCÓW W ROZGRYWKACH
Zasady pozostawiono bez zmian.

5. STATUS ZAWODNIKA MIEJSCOWEGO
W rozgrywkach 1LM, 2LM, 3LM, 1LK, 2LK i młodzieżowych - wprowadzono możliwość gry dla zawodników z polskim obywatelstwem oraz miejscowych (dotąd: tylko miejscowi).
Zawodnik, który przechodzi do innej reprezentacji (miał w przeszłości możliwość gry w polskiej lub grał w polskiej, ale zaczyna grę w innej) będzie miał odebrany status zawodnika miejscowego.

ZAŁĄCZNIKI DO CYKLI


część 3 - systemy rozgrywek

1. WPROWADZENIE PUCHARU PZKOSZ
Na wniosek klubów wprowadzono nowe rozgrywki o nazwie Puchar PZKosz.
Odbywać się one będą od połowy marca do maja, dla chętnych (dobrowolny udział) klubów z rozgrywek 1LM i 2LM (męski) oraz BLK i 1LK (żeński), które zakończą swój udział w rozgrywkach ligowych po rundzie zasadniczej lub po jednej rundzie play-off. Dopuszczalny jest także udział drużyn 3LM i 2LK.

 

2. SYSTEM ROZGRYWEK 1LK
W rozgrywkach bierze udział maksymalnie 28 zespołów (2 grupy po max 14).
System bez zmian.


3. SYSTEM ROZGRYWEK 1LM
W rozgrywkach bierze udział maksymalnie 18 zespołów. Rozgrywki będą prowadzone w dwóch etapach.
ETAP 1
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż).
Drużyny, które zajmą miejsca 1-8, będą uczestniczyć w Etapie 2 - play-off.
Drużyny, które zajmą miejsca 9-10, kończą rywalizację w sezonie po Etapie 1.
Drużyny, które zajmą miejsca 11-16, będą uczestniczyć w Etapie 2 - play-out.
Drużyny, które zajmą miejsca 17-18, kończą rywalizację i tracą prawo gry w 1 Lidze Mężczyzn.
ETAP 2 – PLAY-OFF i PLAY-OUT
Bez zmian

4. SYSTEM ROZGRYWEK 2LM
W rozgrywkach bierze udział maksymalnie 56 zespołów (4 grupy po max 14).
System bez zmian.
Przy 14 zespołach w grupie, spadek po 2 zespołów z grupy.

5. SYSTEMY ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH
1) Rozgrywki U22K będą prowadzone w strefach na zasadach takich samych, jak wszystkie inne rozgrywki młodzieżowe. Jedynym wyjątkiem jest, że do rozgrywek centralnych (od ćwierćfinałów) każda strefa może zgłosić dowolną liczbą zespołów.
2) Przy rozstawieniach poszczególnych rund decyduje liczba porażek i średnia małych punktów na mecz (ważne, jeśli w grupie były trzy zespoły, a nie cztery).
3) Rozstawienie w półfinałach 3LM według klucza 111111-112222-332222-333333.
4) Losowanie finałów 3LM w czterech koszykach, według dorobku z półfinałów.
5) Losowanie półfinałów 2LM według rozstawienia drużyn, a nie stref.


DROBNE POPRAWKI WE WSZYSKICH REGULACJACH
1) Zawodnik odsunięty od gry z jakichkolwiek powodów (np. z powodu fauli technicznych lub automatycznej dyskwalifikacji) musi być na miejscach dla widzów (nie na ławce). Trener zdyskwalifikowany musi przebywać poza halą.
2) Kary za niewłaściwy ubiór zawodnika (np. niewłaściwe rękawy kompresyjne) zostały dopisane do Regulaminów Cykli. Zawodnicy nie będą „rozbierani” z ekwipunków przed meczami przez sędziów czy komisarzy. Podstawową zasadą będzie ten sam kolor dodatkowego ekwipunku (rękawy kompresyjne, rajtuzy) u zawodników tego samego zespołu. Może to być kolor czarny, biały lub kolor stroju.
3) W play-off 1LM, minimum 20 godziny różnicy między rozpoczęciem meczów dzień po dniu (nie np. o 20 w sobotę i o 13 w niedzielę).
4) Zniesiona została opłata za reprezentanta przy pierwszym transferze wychowanka.
5) Zniesiony został zakaz wypożyczeń zawodników SMS PZKosz, których kluby uczestniczą w rozgrywkach ich rocznika.
6) Wprowadzony został wymóg pełnowymiarowego boiska i co najmniej 1 m wolnej przestrzeni wokół boiska na wszystkich turniejach centralnych młodzieżowych MP, 2LK i 3LM oraz w ligach BLK, 1LK, 1LM i 2LM. Dodatkowo w BLK i 1LM zegar z czasem akcji musi być na obu końcach boiska (tak jak zegar czasu akcji) i muszą być dwie tablice wyników.
7) Wprowadzono obowiązkowe certyfikaty FIBA lub PZKosz dla tablic z koszami w rozgrywkach 1LM.

 

REGULACJE 2017

REGULACJE 2017 ZE ZMIANAMI

ZAŁĄCZNIKI DO CYKLI

ZAŁĄCZNIKI DO RWS
 

udostępnij