Decyzja Komisji Licencyjnej w sprawie KKS Pro-Basket Kutno SA

Działając na podstawie §15 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz oraz pkt. 1 i 2 Regulaminu Cyklu Rozgrywek 1 Liga Mężczyzn na sezon 2019/2020, Komisja Licencyjna PZKosz cofa licencję okresową klubu KKS Pro-Basket Kutno SA na grę w cyklu rozgrywek 1 Liga Mężczyzn w sezonie 2019/2020.

news

Decyzją Komisji Licencyjnej PZKosz (dalej Komisji) z 1 sierpnia 2019 roku klubowi KKS ProBasket Kutno SA (dalej klub) przyznana została warunkowo licencja okresowa klubu na grę w cyklu rozgrywek 1 Liga Mężczyzn w sezonie 2019/2020. W decyzji określono warunki, które powinny zostać spełnione przez klub w terminie do 19 sierpnia 2019 roku.

Komisja, działając jako organ I instancji, po dokonaniu weryfikacji spełnienia warunków niezbędnych do utrzymania licencji okresowej klubu na grę w rozgrywkach cyklu 1 Liga Mężczyzn w sezonie 2019/2020, orzekła jak w sentencji.

Komisja informuje, że od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Odwoławczej PZKosz. Odwołanie wraz z uzasadnieniem i potwierdzeniem wpłaty kaucji odwoławczej w wysokości ustalonej przez Polski Związek Koszykówki wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Uzasadnienie prawne zostało przesłane przez Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu do klubu KKS Pro-Basket Kutno SA.

 

INFORMACJA O TERMINARZU 1LM

udostępnij