Regulacje na sezon 2018/19

Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Koszykówki w dniu 21 czerwca 2018 roku uchwalono regulaminy obowiązujące w sezonie 2018/2019 i zatwierdzono systemy rozgrywek 1LK, 1LM, 2LM oraz rozgrywek młodzieżowych.

news

Omówienie najważniejszych zmian w regulacjach przed sezonem 2018/2019

RWS
1. Zmiana przepisu o trzech transferach spoza województwa
Obecnie obowiązuje tylko do rozgrywek U16 włącznie (został zlikwidowany w rozgrywkach U18).

2. Wprowadzenie zapisów dotyczących licencji statystyka i licencji okresowej statystyka.
Statystycy muszą mieć licencje stałe wydane przez PZKosz, który może upoważnić do tego WZKosz. Za wydanie licencji stałej pobierana jest opłata. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie ukończenia kursu. Licencje okresowe statystyków wydaje organizator rozgrywek. Może je wydać na więcej niż jeden cykl rozgrywkowy. Warunki wydania licencji okresowej statystyka, w tym wysokość opłaty i obowiązek uczestnictwa w konferencji, określa organizator rozgrywek.

3. List czystości i ponowne wypożyczenie dla zawodników klubu, który wycofał się z rozgrywek i przy
przekazaniu drużyny lub sekcji
List czystości z urzędu, jeśli klub wycofał drużynę z rozgrywek, a nie ma drużyny, w jakiej zawodnik mógłby grać (nie dotyczy wychowanków - ich obowiązuje przepis o obowiązkowej zgodzie na wypożyczenie). Zgoda na drugie wypożyczenie w sezonie zawodnika, jeśli klub, do którego był wypożyczony, wycofał się z rozgrywek (przed deadline transferowym) oraz dla klubu, który przejął zgodnie z zasadami drużynę w trakcie sezonu (dotyczy także umowy szkoleniowej).

4. Umowa zakończenia wypożyczenia
Wprowadzenie treści umowy do załączników.

5. Zasady dotyczące anulowania licencji okresowej zawodnika i trenera w przypadku odejścia z klubu.
Nowa forma, dotąd licencję można było tylko odebrać albo zawiesić.

6. List czystości - wniosek od klubu do klubu
Wniosek z podpisem zawodnika składa klub do klubu, a nie jak dotąd zawodnik do klubu. W przypadku zawodników, którzy nie są wychowankami, wniosek - jak dotąd - może złożyć także zawodnik.

7. Poprawiona informacja o podpisach opiekunów prawnych
Zmieniona zgodnie z zasadami obowiązującymi w prawie powszechnym - do 13 roku życia podpis składa wyłącznie jeden z przedstawicieli ustawowych, a między 13 a 18 rokiem życia - zawodnik i jeden z przedstawicieli ustawowych.

8. Niezrealizowane przez zawodników kary KTA lub BAT i orzeczenia dyscyplinarne
Dopisane do RWS jako przyczyna odmowy wydania lub pozbawienia licencji okresowej zawodnika.

9. Powrót z wypożyczenia do 15 stycznia
Zawodnik wypożyczony może wrócić do klubu macierzystego przed 15 stycznia, a nie do 31 października jak dotychczas.

10. Zwyżka do ekwiwalentu za reprezentanta
Wprowadzenie podwyższenia ekwiwalentu o 25 procent, jeśli zawodnik był reprezentantem Polski w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

11. 25 procent ekwiwalentu dla trenera
Uzupełnienie do zapisu o konieczności przelewania 25 procent (z przeznaczeniem dla trenerów) do WZKosz o słowa „WZKosz powinien otrzymać 25 procent ekwiwalentu z przeznaczeniem dla trenera lub oświadczenie trenera/trenerów, że te pieniądze otrzymali”.

12. Mecze towarzyskie objęte Regulaminem Dyscyplinarnym
Wprowadzenie do regulaminów odpowiedzialności za mecze towarzyskie - „o ile obsady sędziowskiej na tych meczach dokonywał PLK, PZKosz lub WZKosz”. Wtedy wszystkie zapisy Regulaminu Dyscyplinarnego dotyczą też zdarzeń podczas tych meczów. Jeśli sprawa dotyczy osób fizycznych lub klubów z różnych województw - rozpatruje ją Sędzia Dyscyplinarny PZKosz. Jeśli z jednego województwa  Sędzia Dyscyplinarny WZKosz.

REGULAMINY CYKLI

1. Likwidacja ćwierćfinałów U22K
Rozgrywki U22K wyłącznie od półfinałów dla 16 drużyn (po 2 z każdej strefy).

2. Przekładanie meczów z urzędu w BLK
Wprowadzono do regulaminu przekładanie meczów BLK z urzędu z uwagi na rozgrywki młodzieżowe U22K i U18K - na zasadach takich jak w 1LK, z wyznaczeniem terminów rezerwowych, z uwzględnieniem rozgrywek międzynarodowych.

3. Licencje spikera i statystyka
W rozgrywkach centralnych młodzieżowych MP, 3LM i 2LK - spiker i statystyk muszą mieć licencje WZKosz.

4. Przepisy porządkowe i dotyczące bezpieczeństwa w MMP, 3LM i 2LK
W rozgrywkach centralnych młodzieżowych MP, 3LM i 2LK zostały dodane przepisy dotyczące porządku w hali i bezpieczeństwa, takie same jak w rozgrywkach 1LM, 2LM i 1LK. Dodatkowo we wszystkich rozgrywkach - także BLK, 1LK, 1LM i 2LM - „jeśli nie ma wątpliwości, że przewinienia dopuściła się osoba/kibic związana z zespołem gości, karę administracyjną lub walkower w przypadku braku możliwości rozegrania lub dokończania meczu nakłada się na zespół gości”. Analogicznie - w meczu turnieju, gdy nie ma gospodarza, karą lub walkowerem może być ukarany każdy z zespołów.

5. Zmiana systemu rozgrywek w OOM
System dwustopniowy:
etap 1 - o rozstawienie w Dywizji A (1-6 z poprzedniego sezonu) oraz 10 drużyn w Dywizji B
etap 2 - finał Dywizji A dla 8 drużyn

6. Akceptacja strojów przed sezonem przez WR
Dodana w Regulaminach Cykli BLK, 1LK, 1LM, 2LM.

7. Dostosowanie tablic koszy do przepisów gry
Wprowadzenie zegara czasu akcji z ostatnimi pięcioma sekundami mierzonymi co do 0,1 sek, żółtego paska diodowego zapalającego się przy błędzie 24 sekund oraz czerwonej obwódki tablicy kosza zapalającej się na koniec kwart i dogrywek:
- w BLK od sezonu 2018/2019
- w 1LM od sezonu 2019/2020

9. Okno transferowe BLK
Zamyka się 15 lutego 2019 roku.

10. Zmiany w procedurze protestu
Dostosowanie do zmian w przepisach gry z września 2017 roku.

SYSTEMY ROZGRYWEK - nie umieszczone w Regulaminach Cyklu
1. Zmiana w rozgrywaniu ostatniego dnia turnieju finałowego OOM
Zamiast meczów o 5. i o 7. miejsce, mecze „na krzyż” o miejsca 5-8 i jednocześnie utrzymanie w Dywizji A.

2. Rezygnacja z Pucharu Polski i PZKosz
Likwidacja rozgrywek o Puchar Polski Mężczyzn na szczeblu PZKosz oraz Pucharu PZKosz.

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ -> TUTAJ

 

Ze względu na RODO, w plikach z załącznikami nie znajdują się jeszcze następujące formularze:

- załączniki do RWS z numerami 4-9 i 19, czyli wnioski o licencje stałe oraz zobowiązania,
- załączniki do Regulaminów Cykli z numerami 7-10, czyli wnioski o licencje okresowe i oświadczenie zawodniczek zagranicznych.

Prace nad tymi załącznikami są na ukończeniu. Braki te zostaną uzupełnione na początku lipca.

udostępnij