Regulamin dyscyplinarny 2020

Przedtawiamy zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Koszykówki w dniu 20 lipca 2020 roku Regulamin Dyscyplinarny PZKosz.

 

news

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZKOSZ

udostępnij