Rozpoczęcie i organizacja sezonu 2020/2021

Polski Związek Koszykówki informuje, że w dniu 15 maja 2020 odbyło się posiedzenie Zarządu PZKosz, na którym podjęto wstępne decyzje dotyczące rozpoczęcia i organizacji sezonu 2020/2021.

news

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU ZARZĄDU

W załączeniu przekazujemy Państwu przyjęty przez Zarząd Regulamin Licencji Okresowej Klubu na sezon 2020/2021, wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i zgłaszanie drużyn do rozgrywek zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

W szczególności Polski Związek Koszykówki prosi o przesłanie do dnia 1 lipca 2020 roku upoważnień do reprezentowania klubu (zał. Nr 2 do RWS) oraz wstępnych zgłoszeń do rozgrywek w nowym sezonie (zał. Nr 01), co pozwoli na sprawne ich przygotowanie.

Jednocześnie Zarząd Polskiego Związku Koszykówki jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia co do oceny ryzyka i możliwości organizacji rozgrywek w nadchodzącym sezonie. Stąd też przesłanie załączonego regulaminu prosimy traktować jako ważny krok na drodze do powrotu profesjonalnego uprawiania sportu. W najbliższym czasie Wydział Rozgrywek PZKosz będzie Państwu przesyłał szczegółowe informacje w przedmiotowych kwestiach. Jednocześnie pracownicy Wydziału Rozgrywek a także członkowie Zarządu PZKosz są do Państwa dyspozycji (telefonicznie bądź mailowo) w przypadku szczegółowych pytań'.

Informujemy również, że Zarząd Polskiego Związku Koszykówki pracuje nad kwestią analizy kosztów funkcjonowania rozgrywek, zarówno na szczeblu seniorskim, jak i przede wszystkim młodzieżowym. Szczegółowe informacje będą do Państwa przesyłane w odrębnych komunikatach.

Zarząd Polskiego Związku Koszykówki

 

Niezbędbe dokumenty (w formacie pdf)

Regulamin licencji okresowej klubu w rozgrywkach PZKosz w sezonie 2020/2021

00. Załącznik nr 2 do RWS reprezentacja klubu

01. wniosek o licencję okresową klubu

01a. wniosek o licencję okresową klubu na zasadzie dzikiej karty

02. oświadczenie o braku zobowiązań

03. oświadczenie o braku zobowiązań zawodnicy trenerzy agenci

04. nazwa drużyny dane kontaktowe

 

Niezbędne dokumenty (w formacie .doc)

udostępnij