Zmiany w regulacjach na sezon 2016/2017

Wydział Rozgrywek PZKosz informuje, że Zarząd Polskiego Związku Koszykówki na posiedzeniu w dniu 13 czerwca przyjął regulacje PZKosz na sezon 2016/2017.

news

SYSTEM EKWIWALENTÓW
uchwalone, obowiązywać będzie od 1 lipca 2017 roku, uszczegółowienie nastąpi do 31 grudnia 2016 roku
Przyjęto do realizacji nowy system ekwiwalentów za wychowanka

GRA ZAWODNIKÓW BEZ POLSKIEGO PASZPORTU W ROZGRYWKACH PZKOSZ
- zawodnicy z prawem stałego pobytu w Polsce mogą grać w rozgrywkach bez specjalnej zgody Zarządu PZKosz
- przy licencji stałej - konieczność okazania dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie

ROZGRYWKI BASKET LIGI KOBIET
- liga kontraktowa w sezonach 2016-2019, 12 klubów uczestniczących ma gwarancję gry pod warunkiem spełnienia warunków licencyjnych (brak spadków)
- wyjątek: spadek w przypadku dwukrotnego zajęcia jednego z dwóch ostatnich miejsc w kolejnych sezonach
- obowiązkowy budżet klubu - 200 tys. zł plus wydatki na kontakty zawodniczek i trenerów weryfikowane przez PZKosz
- nie ma limitu Polek w składzie drużyny, pozostaje limit dwóch zawodniczek na boisku
- we współpracy z MKK Siedlce powstaje Team Poland Tokyo 2020, w którym grać będą zawodniczki wypożyczone z innych klubów (z możliwością gry w MP U22K) oraz zawodniczki wolne, na zasadzie transferu

3 LIGA MĘŻCZYZN
- w rozgrywkach centralnych weźmą udział 24 drużyny - po trzy ze strefy - awansuje do 2LM 6 drużyn

LIMIT TRZECH KOLEJNYCH WYPOŻYCZEŃ DO TEGO SAMEGO KLUBU
- limit ten został zniesiony, liczba wypożyczeń zawodników w kolejnych sezonach nie jest limitowana

MP U22 KOBIET
- do fazy centralnej przyjęte zostaną wszystkie zainteresowane drużyny z całej Polski, po rozegraniu rozgrywek w strefach
- w przypadku większej niż 16 liczby zgłoszonych drużyn, rozegrane zostaną ćwierćfinały


WYCOFANIE SIĘ Z GRY PO LOSOWANIU W ROZGRYWKACH CENTRALNYCH
- kara finansowa została podniesiona do 2000 zł
- dodatkowo klub zostanie wykluczony z tego cyklu rozgrywek na kolejny sezon (dotyczy 3LM i 2LK)
- wycofanie PRZED LOSOWANIEM - żadnych sankcji
- kluby pisemnie potwierdzają uczestnictwo w rozgrywkach centralnych
- PZKosz nie przyjmie zgłoszeń klubów posiadających zaległości finansowe w PZKosz i WZKosz


SPOSÓB PRZYZNAWANIA TURNIEJÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO
- przyznanie organizacji turniejów na każdym szczeblu będzie się odbywać przed losowaniem, obie czynności dokonywane będą w środy
- w losowaniu nadal uwzględniane będą koszyki i brak możliwości gry drużyn z tej samej grupy wcześniejszej fazy oraz z tej samej strefy, o ile będzie to możliwe - w przypadku braku możliwości mogą zagrać drużyny z tej samej strefy
- trzy dni po losowaniu kluby mają obowiązek potwierdzenia organizatorowi, czy korzystają z proponowanego hotelu


PRZEKAZYWANIE DRUŻYNY/SEKCJI W CZASIE SEZONU
- zgoda na przekazanie sekcji/drużyny do innego klubu będzie przyznawana tylko w okresie po zakończeniu i przed rozpoczęciem rozgrywek, z możliwością wyjątkowego dokonania przekazania w terminie 15 grudnia - 15 stycznia o ile jest to uzasadnione kwestiami pozyskania środków od jednostek budżetowych


WYMAGANIA WOBEC HAL
uchwalone, obowiązywać będzie od 1 lipca 2017 roku
- w rozgrywkach BLK, 1LM, 1LK i 2LM boisko musi być pełnowymiarowe (28x15 m)
- strefa wolna wokół boiska w rozgrywkach BLK, 1LM, 2LM i 1LK - nie mniej niż 1 metr jako sytuacja wyjątkowa (wymagane są w przepisach 2 m)
- w BLK i 1LM zegar nad koszem musi wskazywać czas gry i czas akcji lub muszą być co najmniej dwie tablice z wynikiem i czasem gry po obu stronach parkietu


OPŁATY ZA LICENCJE TRENERÓW
- opłaty w ekstraklasach w dotychczasowej wysokości, ale obowiązywać będą za cały sztab, a nie za pojedynczego trenera:
--- PLK - 3000 za sztab jeśli polscy trenerzy, 6000 - z obcokrajowcem
--- BLK - 2000 za sztab jeśli polscy trenerzy, 4000 - z obcokrajowcem


REGULAMIN OPŁAT
- stawka kaucji odwoławczej 250 zł obowiązuje dla wszystkich osób fizycznych
- wprowadzona zostaje opłata za przejście na podstawie umowy o współpracy w wysokości połowy stawki za transfer


Pozostałe uchwalone zmiany:
- PZKosz wyznaczy terminy turniejów strefowych - finałowych lub decydujących do wyboru prowadzącego rozgrywki WZKosz - w których występować będą w klubach macierzystych zawodnicy SMS PZKosz
- wniosek o list czystości można wycofać lub poprawiać, przesłanie nowego wniosku powoduje unieważnienie poprzedniego i ustalenie nowego terminu na odpowiedź
- wniosek o list czystości oraz promesa listu czystości nie są potwierdzane przez WZKosz
- odmowa wydania listu czystości musi odbywać się na oficjalnym druku załącznika PZKosz
- zawodnik, który zostaje wycofany z pierwszego zespołu przed 15 stycznia może grać w rezerwach bez ograniczeń
- w przypadku powołania zawodnika do kadry, WZKosz prowadzący rozgrywki ma obowiązek z urzędu przełożyć mecze rozgrywek strefowych lub wojewódzkich z udziałem tego zawodnika (na wniosek klubu), dotyczy to także trenera, jeśli prowadzi kadrę narodową
- Akademickie Mistrzostwa Polski dołączają do listy zawodów, które powodują przełożenie meczów z urzędu


Nie przyjęto żadnych zmian m.in. w sprawach konsultowanych wcześniej:
- możliwości gry obcokrajowców w rozgrywkach ligowych PZKosz
- stworzenia centralnych rozgrywek 1 Ligi Kobiet (w jednej grupie) i centralnej 2 Ligi Kobiet
- zmian przepisów, które ograniczają transfery lub wypożyczenia w sezonie do klubu do trzech spoza województwa (w rozgrywkach U18 i U16).

Regulamin Współzawodnictwa Sportowego || Załączniki do RWS

Regulamin Opłat

Regulaminy poszczególnych cykli || Załączniki do poszczególnych cykli

 

Projekt zmiany systemu ekwiwalentu

 

 

 

udostępnij