Zasady przyznawania "dzikich kart"

Zarząd Polskiego Związku Koszykówki uchwalił zasady przyznawania „dzikich kart” na sezon 2019/2020 w rozgrywkach BLK, 1LK, 1LM oraz 2LM.

news

„Dzika karta” jest decyzją w sprawie uprawnienia do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZKosz (BLK, 1LK, 1LM oraz 2LM) klubu sportowego, który nie uzyskał takiego uprawnienia w wyniku sportowej rywalizacji.

Zarząd PZKosz określił następujące limity drużyny na poszczególnych szczeblach rozgrywek a także wysokość opłat za uzyskanie „dzikiej karty”.

- BLK – maksymalna liczba drużyn do 14 – dzika karta 40 tys. zł (klub, który spadł z BLK, oraz klub, który zajął 2. miejsce w 1LK) lub 60 tys. zł (pozostałe kluby).

- 1LK – maksymalna liczba drużyn do 24 – dzika kata 5 tys. zł (kluby, które spadły z 1LK, oraz kluby, które zajęły 3. i 4. miejsce w finale 2LK) lub 7,5 tys. zł (pozostałe kluby).

- 1LM – maksymalna liczba drużyn do 16 – dzika karta 40 tys. zł (kluby, które spadły z 1LM, oraz klub, który zajął 4. miejsce w 2LM) lub 60 tys. zł (pozostałe kluby).

- 2LM – maksymalna liczba drużyn do 56 – dzika karta 10 tys. zł (kluby, które spadły z 2LM, oraz kluby, które zajęły 3. i 4. miejsce w finałach 3LM) lub 15 tys. zł (pozostałe kluby).

Kluby ubiegające się o „dziką kartę” zobowiązane są złożyć do dnia 1 lipca br. Stosowny wniosek wraz z rekomendacją właściwego WZKosz oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Wszystkie określone w danym Regulaminie Cyklu dokumenty wraz z potwierdzeniem wpłaty opłaty startowej właściwej dla danego cyklu rozgrywek klub ubiegający się o „dziką kartę” jest zobowiązany złożyć do 15 lipca.

Do wniosku należy załączyć: wysokość udokumentowanego budżetu, gwarancję jednostki samorządu terytorialnego dotyczącą rozwoju koszykówki, pojemność obiektu sportowego oraz liczbę drużyn młodzieżowych prowadzonych w danym klubie.

„Dzikie karty” są przyznawane w miarę wolnych miejsc na szczeblach rozgrywkowych. Decyzję o przyznaniu „dzikiej karty” bądź odmowę przyznania „dzikiej karty” podejmuje Zarząd PZKosz na wniosek Komisji Licencyjnej PZKosz.

udostępnij